روح الله امینی

طلبه | روانشناس | زوج درمانگر |مشاور پیش از ازدواج

بایگانی دسته «روانشناسی مثبت»

یک دستی فرمان را گرفته بودم و با دست دیگرم درحال برداشتن تخمه های ژاپنی بودم . خیلی برام لذت بخشه:  موقع رانندگی،  وقتی ضبط در حال خوندن هست و من هم در حال شکستن تخمه های …

11 بهمن 1398